Lidt historie

HISTORIE
Den nok mest kendte person i forbindelse med kønsskifte var nok Christine Jorgensen, som blev opereret i Danmark i 1952. Christine Jorgensen døde i 1989. Men hun var ikke den første, der fik en kønsskifte. Omkring ca. 1920 foretog Magnus Hirschfeldt en kønsskifte operation på en som blev kaldt Dorchen.

Ovid en romersk soldat skrev i sin bog “Metamorfoser” noget om kønsskifte. Blandt andet den græske mytologi omkring Tiresias der som mand blev forvandlet til kvinde og levede som kvinde i syv og blev forvandlet til mand igen. Tiresias blev tilkaldt for at klar lægge en strid imellem Zeus og Hera om hvorvidt det er manden eller kvinder der fik mest ud af elskovens glæder.
Tiresias holdt med Zeus der mente at det er kvinden, der får mest ud af det; dette gjorde Hera rasende og blindede Tiresias, men Zeus gav Tiresias spådomsgaven og dermed var der aldrig fejl ved Tiresias svar.

I 1929 kom Einar Wegener til Hirschfeldt instituttet efter at igennem mange år havde opsøgt en række specialister, men uden resultat. Han blev betragtet som sindssyg, fordi han påstod at være mere kvinde end mand. Einar Wegener blev opereret om til kvinde og kaldte sig Lilli Elbe. Hun døde den 13.09.1931.

Først i 1952 hvor Georg Jorgensen blev til Christine Jorgensen, at der kom skred i oplysningerne omkring transseksuelle og mange ønskede kønsskifte.
Der er lavet en  film om Christine Jorgensen:
“Christine Jorgensen story” 

I dag findes der i verden organisationer for transseksuelle, der prøver at skabe en lovgivning omkring transseksuelles rettigheder, bedre behandlingsmuligheder og ikke mindst bedre forståelse for transseksuelles vilkår.
Det er World Professional Association for Transgender Health WPATH