Om tgfile.com

Denne side tgfile.com vil i det næste års tid elle to blive fyldt op med artikler, historier og meget mere om det forholdene i Danmark for transpersoner.
Man vil kunne læse artikler fra aviser blade dog ikke den originale tekst. Jeg laver et resume som indeholder nogle væsentlige ting i artiklen. Derudover oplyses der hvem der har skrevet den oprindelige artikel, hvilket blad, årgang dato så vidt det er muligt.
Er der billeder med i artiklen så oplyses det ved ta fotografen navn også er nævnt. Billederne er ikke med i mit resume, dette af gensyn til copyright.

Der vil være steder hvor navne er forkortet med forbogstaverne, dette til hensyn til dem der har skrevet eller kommenteret noget.
Siden her bliver et offentligt historisk arkiv, derfor den måde jeg offentlig gør tingene på.
Vil man se de originale artikler fra aviser, kan man finde dem på stadsbiblioteket i Aarhus eller det Kongelige Bibliotek i København.
Eller kontakte dem der har trykt det direkte.

Erwin Maria Jöhnk  21. jnauar 2015