Tiresias

En forening der blev stiftet den 1. april 1988 og varede til cirka 1996.
Det var Alex Zichau der kom med oplægget efter en artikel i B.T. hvor han ville tage til Holland i forbindelse med koensskifte og starten forening. Vi var tre andre som kontaktede ham med hensyn til opstart af en forening.
Vi fik i en journalist fra B.T. som hjalp os med et opslag i avisen.

Link til 5 års jubilaeum http://tgfile.com/planche.htm

Bag om navnet Tiresias

Ovid en romersk soldat skrev i sin bog “Metamorfoser” noget om kønsskifte. Blandt andet den græske mytologi omkring Tiresias der som mand blev forvandlet til kvinde og levede som kvinde i syv og blev forvandlet til mand igen. Tiresias blev tilkaldt for at klar lægge en strid imellem Zeus og Hera om hvorvidt det er manden eller kvinder der fik mest ud af elskovens glæder.
Tiresias holdt med Zeus der mente at det er kvinden, der får mest ud af det; dette gjorde Hera rasende og blindede Tiresias, men Zeus gav Tiresias spådomsgaven og dermed var der aldrig fejl ved Tiresias svar.

Link til Tiresias meget gamle hjemmeside http://tgfile.com/tiresias